help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische coöperatie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1968
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/1968
Pagina:4021
Advies van de Raad van State 9963
Opmerkingen Deze wet is niet van toepassing voor de betrekkingen van inspecteur en commissaris van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat (art. 61 van het KB 22/08/1998). Ze is ook niet van toepassing op de ambtenaren bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht (art. 108 van dit besluit).