help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kan afgezien worden van de toepassing van verwijlinteresten voorzien in artikel 34undeciesbis, § 6, en § 15 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de facturen voor de jaren 1989 tot 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1994
Pagina:23264
Advies van de Raad van State 23560
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1989 - 1992