help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juli 1970 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/1970
Pagina:8105
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 11184