help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 februari 1970 houdende goedkeuring van het verdrag inzake de doorvoerhandel van en naar Staten zonder zeekust, opgemaakt te New York op 8 juli 1965


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1970
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/1970
Pagina:5929
Advies van de Raad van State 10765