help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1968 tot vaststelling van maatregelen ter uitvoering van het koninklijk besluit van nr. 40 van 24 oktober 1967 betreffende de vrouwenarbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1970
Pagina:1497
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 21/03/2002