help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 432 van 5 augustus 1986 tot vaststelling voor de dienstjaren 1986 en 1987 van de Rijkstoelagen en voor het dienstjaar 1986 van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen in de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/08/1986
Nummer: 432
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1986
Pagina:11545
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17408
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1986