help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 59515 van 7 mei 1996

"Vernietigd wordt het besluit van de Vlaamse Executieve van 18 november 1987 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 6 december 1976 houdende vaststelling van het gewestplan Veurne-Westkust, in zover het de gronden, gelegen te Koksijde, ten noorden van de Koninklijke Baan, tussen de Dorlodotlaan en de Bettystraat, enerzijds, en ten oosten van de Bettystraat anderzijds, bekend ten kadaster Sectie G, nrs. 935, 934, 1034, 944 A, 944 B, 1017 b, 1035, 1016 b, 1018 A, 1020 b, 936, 1020 a, 947 A, 948, 962, 963, 1012, 1010, 1009, 1019, 1015 A, 1015 B, 1014, 945, 946, 956, 1017 a, 1016 a en 1018, tot natuurgebied bestemt."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1996
Nummer: 59515
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 01/04/1998
Pagina:9969
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 18/11/1987


Periode van geldigheid van 18/11/1987 tot ...