help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/07/1992
Aard van de akte: Décret de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/1992
Pagina:21869
Advies van de Raad van State 21664
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 24, alinéa 1er, 1°: 14/06/1993 (AGCF 14/06/1993)
Art. 24, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, 25, 26, §3: 15/03//93 (AGCF 15/03/1993)
Art. 24, alinéa 1er, 4°: 01/09/1994 (AGCF 05/09/1994)

Voir article 29
Art. 5 bis: 01/10/1996 (DCF 02/04/1996) PP

Opmerkingen Cet acte dans Gallilex: http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=17144