help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 november 1976 tot uitvoering van het decreet tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten van 3 maart 1976 betreffende de samenstelling, organisatie en bevoegdheid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Nederlandse autonome sectie, voor wat de provinciale commissie betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1977
Pagina:1662
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 12/03/1999