help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 september 1975 - Nieuwe bedragen van zekere vergoedingen verleend aan de groot-invaliden van de oorlog en aan de militaire groot-invaliden van vredestijd, en van zekere oorlogspensioenen en -renten van de rechtverkrijgenden van oorlogsinvaliden en van strijders of ermede gelijkgestelden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 16/10/1975
Pagina:12879
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1974