help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 augustus 1975 tot bepaling van de werkelijke diensttijd van de gewetensbezwaarden ingedeeld bij de civiele bescherming of aangewezen voor taken van openbaar nut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/08/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/08/1975
Pagina:10254
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking