help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1976
Pagina:3604
  • 22/11/2006 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 24/12/2002
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/04/1976 tot ...
Opmerkingen Gecodificeerd bij KB 03/08/2007 (BS 18/09/2007, p. 49368); zie de Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen (http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono&c=detail_get&d=detail&docid=106863&tab=&lang=nl).