help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 december 1980 tot wijziging, wat betreft het bijzonder reglement voor het kanaal van Roeselare naar de Leie, van het koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1981
Pagina:512
Advies van de Raad van State 13718
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/01/1981 tot ...