help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 augustus 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 1965 tot vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming der verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de prijs van de verpleegdag in een preventorium en in een kolonie voor zwakke kinderen, en in de plaatsing van kinderen in wier omgeving besmettelijke tuberculoselijders leven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1980
Pagina:9853
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/09/1980 tot ...