help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juli 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1963 betreffende de ouderdoms- en weduwenrentebijslagen, bepaald bij de de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/1978
Pagina:10404
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1978

Het gewijzigde besluit werd opgeheven op 30/04/1969 maar bevat een overgangsbepaling (art. 77, § 2 van KB 29/04/1969): het "blijft verder de rentebijslagen beheersen, toegekend aan de personen bedoeld bij artikel 21, §§ 1 en 2, van de wet (van 1 april 1969)".

Periode van geldigheid van 01/10/1978 tot ...