help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 juni 1980 tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 93bis van de gemeentewet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1980
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1980
Pagina:8749
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking