help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1979 tot bepaling van het aantal leden van het beheerscomité van het Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/1979
Pagina:2552
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2002
Opmerkingen Nieuwe benaming : "Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden" (W 20/07/1991, art. 119)