help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 februari 1980 tot vaststelling van de regels voor het opstellen van de lijsten van de voor aanwerving beschikbare zeelieden (mannen of vrouwen), die ingeschreven zijn in de Pool van de zeelieden ter koopvaardij, alsmede voor de rangorde bij hun aanwerving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/1980
Pagina:1938
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/02/1980 tot ...