help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juni 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1966 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van fotograaf in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1981
Pagina:9443
Advies van de Raad van State 13548
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/07/1981 tot 01/01/2006