help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/05/1994
Pagina:12504
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 14, 2e lid: zie art. 96

Opmerkingen De lijst met voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen, opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/494/EEG, en de wijzigingen aan die Bijlage, worden onder de vorm van officiële berichten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.