help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 1993 tot vaststelling, voor het Ministerie van Economische Zaken, van de betrekkingen bedoeld in artikel 7, § 3, vijfde lid, b, 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening de uitoefening van en hoger ambt in de rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1993
Pagina:13497
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/11/1991

Periode van geldigheid van 20/11/1991 tot ...