help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 februari 1981 waarbij aan de Nationale Investeringsmaatschappij een opdracht in de zin van art. 2, § 3, de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van Gewestelijke Investeringsmaatschappijen, zoals gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, wordt toevertrouwd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/1981
Pagina:1638
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking