help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 augustus 1996 betreffende de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en tot vaststelling van het bedrag van de verschuldigde premie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/1997
Pagina:9722
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

TT 01/04/1996 - 31/12/ 1996
aanhef : KB 20/12/1995 : niet-reglementaire tekst

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot 31/12/1996