help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot vaststelling van de vergoeding voor kosten van telefoonaansluiting, -abonnement en -gesprekken ten voordele van zekere personeelsleden van de Rijksdienst voor sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1993
Pagina:4991
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991