help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële beslissing van 29 oktober 1982 tot vaststelling van de minimum vruchtprijzen voor het vervoer van ruwe aardolie, vloeibare brandstoffen en stookoliën binnen de rijksgrenzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/1982
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/11/1982
Pagina:13078
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1982

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

m