help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 april 1982 tot vastlegging van de omstandigheden waarin gegevens betreffende een leerling van een bepaald psycho-medisch-sociaal centrum naar een ander centrum mogen worden doorgestuurd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1982
Pagina:8015
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking