help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juni 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1982 houdende overdracht van het personeel van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapsexecutieve


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/06/1983
Pagina:8228
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983