help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 maart 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1976 tot vaststelling van de wedden van de burgemeesters en schepenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1983
Pagina:4024
Advies van de Raad van State 15379
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1983

Periode van geldigheid van 01/04/1983 tot ...