help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 maart 1983 tot vaststelling van de voorangsregels en modaliteiten, volgens welke de mutaties plaatsvinden in de betrekkingen van de bevorderingsambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der rijksonderwijsinrichtingen, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen - Statuut van de personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen, van de internaten die tot deze inrichtingen behoren en van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 31/03/1983
Pagina:4049
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1983

Opmerkingen + intégr. 24/01/1985
+ voll. 24/01/1985