help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 oktober 1984 houdende erkenning van de vormingen bij toepassing van de bepalingen van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1984
Pagina:15856
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking