help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 6 augustus 1984 houdende wijziging van hoofdstuk I, afdeling I, 1, betreffende de raadpleging van de registers van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, de vaststelling van de verblijfsveranderingen en de afgifte van de identiteitskaarten en -stukken (bijlage bij de omzendbrief van 19 maart 1981 - Belgisch Staatsblad van 2 april 1981)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1984
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/1984
Pagina:11873
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld