help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 november 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende de hiërarchische indeling der graden waarvan de personeelsleden van de Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen, titularis kunnen zijn en tot de vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de personeelsleden die met een graad van de loopbaan van architect zijn bekleed


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 06/11/1985
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/01/1986
Page:167
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/12/1978

Remarques Impliciet opgeheven GecDVO 25/01/1995, art. 21