help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juli 1985 tot organisatie van het maritiem hoger onderwijs en de studiën in de nautische wetenschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/07/1985
Pagina:10993
Advies van de Raad van State 15653 + 16390
Inwerkingtreding / Uitwerking Academiejaar 1985 - 1986