help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 70/96 van 11 december 1996

"vernietigt de artikelen 4, 2°, en 10, derde lid, van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1996
Nummer: 70/96
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 19/12/1996
Pagina:31625
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepalingen met terugwerkende kracht uitwerking hadden: vanaf het aanslagjaar 1996

Periode van geldigheid van 01/01/1995 tot ...