help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 27 juni 1985 houdende wijziging van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/1985
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1985
Pagina:12000
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/02/1971

Periode van geldigheid van 15/02/1971 tot 25/03/1997
Opmerkingen Zie decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, art. 55, § 4, tweede lid, opgeheven bij DVO 18/05/1999, art. 171