help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 januari 1985 betreffende de uitgifte van de tranche van de loterij met biljetten van de Nationale Loterij, Spaartranche genaamd, waarvan de trekking plaats heeft op 1 maart 1985


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/01/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1985
Pagina:764
Advies van de Raad van State 16475
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 01/03/1985