help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 juni 1986 tot bepaling van de beroepen waarvoor in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf behoren, een leerovereenkomst kan worden gesloten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1986
Pagina:9523
Advies van de Raad van State 17197
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking