help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 augustus 1987 tot uitvoering van artikel 63, § 4, van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst en der reserveofficieren van alle krijgsmachtdelen en van de medische dienst, voor de reserveofficieren bedoeld in artikel 63, § 2 van dezelfde wet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/1987
Pagina:13012
Advies van de Raad van State 18165
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/09/1987 tot ...
Opmerkingen Artikel 24 van de Nederlandse tekst verwijst ten onrechte naar KB 23/09/1959. De juiste datum is 25/09/1959.