help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Verordening nr. 02/08 van 20 december 2002 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2002


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/12/2002
Numéro: 02/08
Nature de l'acte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/10/2003
Edition:1
Page:49947
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2002
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

In het Belgisch Staatsblad wordt het opschrift ten onrechte voorgesteld als een besluit van het College dat hier echter enkel optrad ter bekrachtiging van de verordening.