help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juli 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 1985 tot invoeging van een afdeling IIquater - Vrijstelling van de toepassing van inzonderheid de artikelen 131, 143 en 153 wegens sociale en familiale redenen, en een artikel 160bis in titel III, Hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1987
Pagina:11162
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1987