help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit nr. 522 van 31 maart 1987 waarbij machtiging wordt verleend tot overplaatsing van sommige personeelsleden van DE POST naar het Ministerie van Verkeerswezen]
Koninklijk besluit nr. 522 van 31 maart 1987 waarbij machtiging wordt verleend tot overplaatsing van sommige personeelsleden van de Regie der Posterijen naar het Ministerie van Verkeerswezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1987
Nummer: 522
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1987
Pagina:5600
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17968
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987