help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 februari 1987 houdende verdaging van de inwerkingtreding van de wijziging van het zwavelgehalte van sommige zware minerale oliën om als brandstof te worden gebruikt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/1987
Pagina:2210
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 31/05/1987
(verlenging verdaging inwerkingtreding van het KB van 25/09/1978 tot 31/05/1987


Periode van geldigheid van ... tot 31/05/1987