help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 27 september 1988 betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1988 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1987 tot uitvoering van het decreet van 24 januari 1985 houdende instelling van een investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de gemeenten worden uitgevoerd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/1988
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/11/1988
Pagina:15791
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld