help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 juni 1988 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1988 houdende vaststelling van de inschrijvingsgelden in de rijksinrichtingen voor hoger onderwijs van het lange en korte type met volledig leerplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/1988
Pagina:11764
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1988