help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 1989 wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 november 1974 houdende organisatie van de examens voor kandidaat - bibliothecarissen van het Nederlandstalig landsgedeelte en Brussel-Hoofdstad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1989
Pagina:17304
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot ...