help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 houdende erkenning van de instellingen voor toneelkunst, toekenning van wedde- en werkingstoelagen aan de erkende instellingen en vaststelling van de weddeschalen voor de berekening van de voor subsidiëring in aanmerking komende wedden voor het speelseizoen 1989-1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/1989
Pagina:15617
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT speelseizoen 1989-1990