help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juni 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waarin sommige krijgsgevangenen en sommige politieke gevangenen begunstigd met een statuut van nationale erkentelijkheid kunnen aanspraak maken op een vervroegd rustpensioen als werknemer en van het koninklijk besluit van 26 mei 1976 tot vaststelling van de voorwaarden waarin sommige begunstigden met een statuut van nationale erkentelijkheid kunnen aanspraak maken op een vervroegd rustpensioen als arbeider, bediende of werknemer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1989
Pagina:13125
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

Overgangsbepaling: blijft van toepassing op de rust- en overlevingspensioenen die voor het eerst daadwerkelijk voor 1 januari 1991 zijn ingegaan

Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot 01/01/1991