help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 22. Juni 1989 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 29. Juni 1984 bezüglich der Organisation des Sekundarschulwesens, so wie er durch die Königlichen Erlasse vom 3. Juli 1985, vom 11. August 1986 (Nr. 438) und vom 1. Juni 1987 abgeändert wurde

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 22 juni 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, zoals het werd gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juli 1985, 11 augustus 1986 (nr. 438) en 1 juni 1987


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1989
Pagina:15105
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1987