help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 maart 1989 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1979 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de "Office de la Navigation"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/03/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/1989
Pagina:7219
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1988