help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1978, waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en - leningen wordt uitgebreid tot leerlingen en studenten die in het buitenland onderwijs volgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1991
Pagina:1997
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking School- en academiejaar 1990-91